TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

Dialogo Vam nudi individualne ili grupne tečajeve za tvrtke koje „krojimo“ prema Vašim željama i potrebama. Ukoliko želite obnoviti i usavršiti znanje stranog jezika ili pak naučiti novi strani jezik, obratite nam se. Program ćemo prilagoditi Vašem predznanju i potrebama posla.

PREVODITELJSKE USLUGE

Nudimo usluge pisanih prijevoda tekstova opće tematike ili usko specijaliziranih stručnih tekstova. Također pružamo uslugu usmenog, simultanog i konsekutivnog prevođenja poslovnih sastanaka, pregovora, sajmova, seminara, posjeta Vašim poslovnim partnerima u inozemstvo ili bilo kojeg drugog događaja za koji Vam je potreban prevoditelj od povjerenja.

SUDSKI TUMAČI

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda i ovlaštena je prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da prijevod u potpunosti odgovara tekstu izvornika.

Tečajevi stranih jezika

Dialogo Vam nudi individualne ili grupne tečajeve za tvrtke koje „krojimo“ prema Vašim željama i potrebama. Ukoliko želite obnoviti i usavršiti znanje stranog jezika ili pak naučiti novi strani jezik, obratite nam se. Program ćemo prilagoditi Vašem predznanju i potrebama posla.

Klijent može birati između tečajeva općeg ili poslovnog jezika te jezika struke (pravo, financije, turizam, prodaja i sl.), ili pak redovnih, intenzivnih ili konverzacijskih tečajeva.

Dialogo nudi i poduku hrvatskog jezika za strance. Ako želite naučiti osnove hrvatskog jezika ili produbiti i usavršiti postojeće znanje te postati samostalni govornik hrvatskog jezika, naši profesori će vam pomoći.

Programi i razine znanja stranih jezika usklađeni su s preporukom Vijeća Europe o Zajedničkom referentnom okviru za jezike.

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

namijenjeni su poslovnim korisnicima ili pojedincima koji nemaju vremena ni mogućnosti pratiti grupne tečajeve s unaprijed određenim tjednim rasporedom i dinamikom. Dinamika nastave određuje se u dogovoru s polaznikom, vodeći računa o njegovim poslovnim obvezama. Sadržaji tečajeva osmišljeni su upravo prema specifičnim potrebama korisnika uz prethodno određivanje ciljeva. Naglasak se stavlja na poslovnu komunikaciju i korespondenciju.

GRUPNI TEČAJEVI

za tvrtke u potpunosti su prilagođeni potrebama tvrtke, posebnostima njene branše (trgovina, ICT, industrija) ili odjela (nabava, prodaja, marketing, financije, ljudski resursi). Uz rad na svim jezičnim vještinama (slušanje, čitanje, pisanje i govor), obrađuju se poslovne teme vezane uz točno određenu branšu. Uz uobičajene nastavne materijale, služimo se i originalnim materijalima, stručnim publikacijama i tekstovima te internom dokumentacijom tvrtke. Simulacijom različitih poslovnih situacija, sastanaka, prezentacija ili pregovora, polaznici će poboljšati svoje govorne i interpersonalne vještine i pripremiti se za zahtjevne poslovne situacije.

Prevoditeljske usluge

Nudimo usluge pisanih prijevoda tekstova opće tematike ili usko specijaliziranih stručnih tekstova.

Također pružamo uslugu usmenog, simultanog i konsekutivnog prevođenja poslovnih sastanaka, pregovora, sajmova, seminara, posjeta Vašim poslovnim partnerima u inozemstvo ili bilo kojeg drugog događaja za koji Vam je potreban prevoditelj od povjerenja.

Naši prevoditelji putuju s Vama u inozemstvo ili su Vam od pomoći kod rješavanja birokratskih i administrativnih procedura u državnim institucijama, ministarstvima, kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Često je prevoditelj presudan čimbenik u procesu poslovnog pregovaranja jer o njegovoj jezičnoj kompetenciji te iskustvu i sposobnosti razumijevanja izgovorene i neizgovorene riječi, prenošenja složenih koncepata i značenjskih nijansi u govoru, ovisi tijek pregovora. Poznavanje običaja, navika i kulture neke zemlje pridonijet će potpunom razumijevanju namjera sugovornika stoga će Vam naši prevoditelji biti od velike pomoći u takvim situacijama.

Naši visokokvalificirani prevoditelji s dugogodišnjim iskustvom prevode za Vas s talijanskog, engleskog, njemačkog, francuskog, španjolskog, portugalskog, slovenskog, češkog, mađarskog, makedonskog, albanskog, turskog, kineskog i ruskog jezika na hrvatski i obratno.

CIJENE PRIJEVODA

Kod pisanih prijevoda osnova obračuna je jedna kartica (1500 slovnih znakova s razmacima). Cijena prijevoda ovisi o količini, vrsti i složenosti teksta kao i o roku isporuke prijevoda. Zatražite neobvezujuću ponudu.

U slučaju usmenog prevođenja u obzir se uzima trajanje usluge prevođenja (sat, pola dana, dan ili više dana), jezik s kojeg i na koji se prevodi te vrsta prevođenja.

Pošaljite nam upit s bitnim informacijama o događaju za koji su Vam potrebne usluge prevoditelja (datum, mjesto i vrijeme održavanja, tražene kombinacije jezika, tema, broj sudionika) i u najkraćem roku ćemo Vam dostaviti ponudu.

Testiranje znanja stranog jezika zaposlenika ili kandidata u selekcijskom postupku

Naši profesori provode testiranja znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata u selekcijskom postupku za radna mjesta u vašoj tvrtki, poseban naglasak stavljajući na potrebe tvrtke te specifične zahtjeve radnog mjesta za koje se kandidat natječe. Kada kao budući poslodavac želite utvrditi stupanj znanja stranog jezika potencijalnog kandidata, naš tim jezičnih stručnjaka provest će selekcijski razgovor na stranom jeziku i po završetku testiranja dostaviti Vam izvještaj o stupnju znanja u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike te s opisnom ocjenom znanja kandidata s procjenom njegovih jezičnih kompetencija.

Testiranjem usmenog i pismenog izražavanja provjeravaju se sve jezične vještine na stranom jeziku, poznavanje i razumijevanje specifičnog vokabulara, snalaženje u svakodnevnim i poslovnim situacijama. Testiranje se može provesti individualno ili grupno.

Što će poslodavac/tvrtka dobiti:

 • informaciju o stupnju znanja stranog jezika (pismenog i usmenog izražavanja)
 • selekcijski razgovor na stranom jeziku prilagođen djelatnosti vaše tvrtke (stručni izrazi koji su neophodni u poslu)
 • sigurnost o znanju stranog jezika prilikom zapošljavanja
 • profesionalan dojam koji ostavlja Vaša tvrtka kao poslodavac
 • mogućnost da se unaprijedi znanje stranog jezika vašeg kandidata do željene razine (ako je to potrebno)
 • uz procjenu stranog jezika možete napraviti procjenu potencijala kandidata za određeno radno mjesto i procjenu informatičkih znanja

Sudski tumač

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda i ovlaštena je prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da prijevod u potpunosti odgovara tekstu izvornika.

Sudski tumač prevodi i ovjerava sljedeće dokumente:

 • osobne dokumente (domovnica, diploma, prijepis ocjena, izvadak iz matice rođenih, vjenčani list, smrtni list, potvrda o nekažnjavanju, razna uvjerenja i dozvole itd.)
 • pravne dokumente (ugovori, tužbe, sudska rješenja, propisi, zakoni, pravilnici, zapisnici, ovjere potpisa, apostili, punomoći, itd.)
 • ekonomsku i financijsku dokumentaciju (izvodi iz sudskog registra, ugovori o kreditu, računi dobiti i gubitka, bilance, statistički izvještaji, natječajna dokumentacija, kupoprodajni ugovori, fakture itd.)
 • medicinsku dokumentaciju (otpusna pisma, liječnički nalazi, potvrde o bolovanju, itd.),
 • tehničku dokumentaciju (certifikati, tehničke specifikacije, priručnici, atesti, troškovnici za građevinske radove, opis radova) itd.

Tarifa sudskog tumača propisana je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (NN 88/2008).

O nama

Za one koji žele ovladati stranim jezicima pružamo uslugu poduke kroz individualne ili grupne tečajeve, tečajeve općeg ili poslovnog jezika raznih stupnjeva i intenziteta. Želja nam je da našim korisnicima učenje jezika, osim korisne, bude i zabavna aktivnost kojom će unaprijediti svoje poslovne i osobne kompetencije. Otvorite dijalog s nama! Veselimo se budućim susretima.

Goranka Mišerić, prof.
prevoditeljica i sudski tumač za talijanski jezik

Tim iskusnih i predanih profesora i prevoditelja, izvornih govornika, s dugogodišnjim iskustvom u podučavanju stranih jezika i prevođenju, uvijek Vam je na raspolaganju za sve vrste prijevoda i poduka stranih jezika.

Tamo gdje je uloga prevoditelja od ključnog značaja, mi smo stručnjaci: kod konsekutivnog prevođenja poslovnih sastanaka, pregovora, seminara, posjeta poslovnim partnerima i sajmovima. Briga za naše klijente šira je od samog prevođenja. Ona podrazumijeva izvrsno poznavanje poslovnog i administrativnog okruženja, znanja neophodnog za unaprjeđenje posla te za pretvaranje važnih prilika u uspješan posao. Naš je pristup svakom klijentu individualan i fleksibilan, a komunikacija učinkovita, brza i jasna.

Pratimo Vas u svim situacijama u kojima Vam je potreban prevoditelj od povjerenja (sastanci, pregovori, sajmovi, kongresi, seminari itd.) u kojima je dijalog taj koji čini razliku. Naš tim spreman je pratiti Vas na vašim poslovnim putovanjima u Zagrebu, Hrvatskoj i inozemstvu.

Kroz dijalog s Vama, doći ćemo do rješenja po Vašoj mjeri za sve Vaše jezične potrebe, u pisanoj ili usmenoj komunikaciji, za što bolje rezultate na Vašim poslovnim sastancima.

Mi osluškujemo Vaše zahtjeve te smo se u svakoj prilici fleksibilni u pronalaženju rješenja koja odgovaraju Vašim zahtjevima.

Profesionalnost, stalno stručno usavršavanje i potpuna prilagodba zahtjevima i potrebama klijenta, jamstvo su naše kvalitete, a entuzijazam, otvorenost, komunikativnost i fleksibilnost karakteristika su našeg pristupa.

Kontakt

DIALOGO

centar za poduku i prevođenje

POŠALJITE NAM UPIT

Vaše ime i prezime:
Vaša email adresa:
Vaš telefon:
Pitanje je u svezi:
Vaš upit:
Upišite kod: